Polityka ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych serwisu www.sulima.pl

Firma Sulima Sp. z o. o. Sulima Sp. z o.o. ul. Esperanto 14a/26 01-049 Warszawa NIP 527-23-11-716, REGON 016319321, KRS 0000098842 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy: 165 000 zł (dalej: „Sulima Sp. z o. o.” lub „Administrator”) przetwarza dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

§1. Informacje ogólne.

1.      Administratorem danych osobowych jest firma Sulima Sp. z o. o., 01-049 Warszawa, ul. Esperanto 14A/26

2.      Z Administratorem można się kontaktować:

-        pisemnie, na adres: Sulima Sp. z o. o. Kaliska 143, 87-840 Lubień Kujawski

-        za pomocą poczty elektronicznej, na adres: sulima@sulima.pl lub sklep@sulima.pl

-        telefonicznie pod numerem telefonu +48 24 355 87 50

3.      Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

4.      Administrator informuje, że nie ma ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości świadczenia usług, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów w sklepie internetowym.

§2. Informacje szczegółowe.

1.      Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności utrzymania konta klienta w sklepie, a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione towary i udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym,

2.      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być akceptacja regulaminu sklepu internetowego www.sklep.sulima.pl, konieczność podjęcia działań na żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. F RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych.

3.      Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności.

4.      Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 2 ust. 1.

§3. Wgląd/ zmiana/ usunięcie danych osobowych

1.      Właściciel danych osobowych w każdym momencie ma prawo do żądania od Administratora:

-        dostępu do swoich danych osobowych,

-        sprostowania swoich danych osobowych,

-        usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

-        cofnięcia zgody na przetwarzanie.

2.      W zakresie, w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje  prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3.      W celu skorzystania z powyższych praw, niezbędny jest kontakt z Administratorem.

§4. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

1.      W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.